Årsmøtet 2014

Tekst | Marie Aasbrenn

Rhetorica startet det nye året med et årsmøte 14. januar. Rundt 20 studenter hadde møtt opp for å overvære møtet. Daværende leder Karoline Nøstdal og nestleder Ingrid Gjelsvik ønsket velkommen og ledet forsamlingen gjennom sakslisten. Valg av nytt styre var nok den saken det var knyttet størst forventninger til og vi har dermed gleden av å presentere det nyinnsatte styret:

Leder:  Mads Dokka Blybakken
Nestleder: Magdalene Eldevik Kjosar
Økonomiansvarlig:  Katrine Tellsgård
Fag- og næringslivsansvarlig:  Marit Bjørnskau Grimsrud
IT -og kommunikasjonsansvarlig:  Marie Aasbrenn
Velferdsansvarlig:  Ina Cecilie Haugen
Rekrutteringsansvarlig: Simon A. Olsen

Årsmøtet ble avsluttet med pizza, brus og topp stemning rundt bordet!

Det nye styret gleder seg til å ta over stafettpinnen og takker med dette det gamle styret for en strålende innsats!

Aarsmote