Vedtekter

Vedtekter for Rhetorica Vedtatt av årsmøtet 13.02.2017 § 1 INFORMASJON OG ORGANISASJON Navn: Rhetorica Linjeforening for studentene på kommunikasjonsfag på …