Fagdagen 2015

Rhetorica startet året med å invitere til Fagdagen 2015. I år var hovedtemaet ”Kommunikasjon som skiller seg ut.” De fire foredragsholderne var Henning Sverdrup fra Släger Kommunikasjon, Tom Aguirre fra Blank AS, Veslemøy Christiansen fra VGTV og Rune Sjøhelle fra Nordea.