Dokumenter og protokoll fra ekstraordinært årsmøte 18.10.17

Ekstraordinært årsmøte ble avholdt den 18. oktober 2017, og her kan dere finne vedtatte dokumenter og protokoll.

 

Vi vil samtidig benytte muligheten til å takke Vuong Vo Nguyen for samarbeidet og for sin innsats som velferdsansvarlig.

 

På det ekstraordinære årsmøtet ble det avholdt valg for ny velferdsansvarlig, og vi er glade for å kunne ønske Ingrid Dihle velkommen inn i styret. Hun er allerede godt i gang med å planlegge neste sosiale sammenkomst, så følg med på Facebooksidene våre og på kalenderen vår for oppdatert arrangementsvirksomhet.

 

I tillegg til dette er det vår glede å meddele at dato for Fagdagen 2018 er satt til 01. mars. Hold av datoen allerede i dag, og følg med på Facebooksidene våre for oppdateringer og informasjon om Fagdagen.