Fagdagen 18.01.13 – En suksess!

Vi vil rette en stor takk til Per Høiby, Kåre Melhus, Trond Blattmann og ordstyrer i paneldebatten Fred Arthur Asdal for en flott innsats på Fagdagen 18.01.13! Wenke Eriksen kunne dessverre ikke komme, men hun hadde en svært gyldig grunn – nettopp at hun måtte dekke gisselsituasjonen i Algerie for NRK. Ikke visste vi hvor aktuelt temaet «krisekommunikasjon» skulle være.

Vi i Rhetoricas styre vil også uttrykke vår takknemlighet overfor de flotte utvalgsmedlemmene som har bidratt til å gjøre denne dagen såpass vellykket. Utrolig bra jobbet!

Sisi, men ikke minst, ønsker vi å takke våre sponsorer som også har vært viktige bidragsytere foran dette arrangementet.

For en fantastisk dag!