Fagdagen 2017: Kan kommunikasjon endre holdninger?

Vi vet at god og riktig kommunikasjon kan få oss til å kjøpe et produkt, stemme på et politisk parti eller velge en strømleverandør foran en annen. Vi vet at riktig bruk av ord kan få oss til å lytte, at gode bilder fanger oppmerksomhet og at er man kreativ kan man skille seg ut i mengden. Men kan kommunikasjon være så virkningsfull at den får oss til å endre det vi står for? Kan kommunikasjon endre holdninger?

 

Da Rhetorica arrangerte fagdag i slutten av januar var det dette som var tema. Seks foredragsholdere fra seks ulike organisasjoner presenterte sine hjertesaker, og fortalte hvordan de jobber for å nå ut med sine budskap. Paal Pedersen, kommunikasjonsdirektør ved Universitetet i Agder, startet dagen med å snakke om kommunikasjon i endringsprosesser. Han presenterte universitetets nye strategiprosjekt og fortalte hvordan de har jobbet for å skape engasjement rundt prosessen blant de ansatte.

 

Fra Røde Kors kom Jane Sofie Svendsbø og Maria Dalby for å snakke om viktigheten av språk. De tok oss med inn i tankene bak kampanjen ”kan du snakke kan du bidra”, og da filmen som viste hatkommentarer bli lest opp av flyktninger ble vist på storskjerm var det stille i salen. Ida Pernille Hatlebekke fra kommunikasjonsbyrået Trigger snakket om en holdningskampanje som blant annet fikk enorm respons i sosiale medier, og viste frem videoen ”å løpe som en jente”.

 

Den miljøbevisste klesprodusenten Stormberg var også tilstede, og Petter Toldnæs snakket om hvordan de tar samfunnsansvar gjennom bærekraftig produksjon, etisk handel og inkluderende arbeidsliv. Halvor Bing Lorentzen fra Vinmonopolet kom for å snakke om hvordan de kommuniserer for å endre folks holdninger til langing, altså salg av alkohol til mindreårige. Avslutningsvis kom Kristine Eia fra Finn.no for å fortelle om hvordan Norges største markedsplass bidrar til holdningsendringer rundt det å kjøpe brukt.

 

Felles for de seks kommunikatørene er at de alle har store målgrupper. De har et budskap som de ønsker skal nå ut til så mange som mulig, og det er klart at slik kommunikasjon er utfordrende. Man må finne en fellesnevner, noe som kan engasjere uavhengig av alder, kjønn og livssyn. Så hva er denne fellesnevneren? Følelser, mente Ida fra Trigger, og ut fra casene og filmene som ble vist i salen den dagen var det helt klart flere som var enige.

 

Skrevet av: Elise Rosnes

Illustrert av: Maiken Mathisen