Hvordan vil kommunikasjonsbransjen se ut om ti år?

Av: Frida Hagebø

Kommunikasjonsbransjen utvikler seg stadig, og arbeid med digitale kanaler er nå på topp innenfor kommunikasjon. Teknologi og digitalisering påvirker bransjens fremtid, og i denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan kommunikasjonsbransjens fremtid kan se ut. 

Tekst eller foto?

Samfunnet har blitt mer digitalt, og det er stor fremvekst av foto og videoinnhold i kommunikasjonsbransjen. Foto er en umiddelbar kommunikasjon som fanger oppmerksomheten vår raskt, og videoinnhold interesserer oss mer enn noe annet kommunikasjonsinnhold ifølge en rapport av Social Media Examiner (Social Media Marketing Industry Report, 2019).

Men hva med tekst? Kan det være at tekst er totalt uinteressant om ti år, og at det eneste som fanger interesse er foto og videoinnhold? Evnen til god historiefortelling og skriveferdigheter er egenskaper som forhåpentligvis alltid vil være høyt verdsatt, selv om bransjen i større grad digitaliseres.

Teknologisk overtak

Gjennom årene har det skjedd store teknologiske fremskritt, og utviklingen innen kunstig intelligens forventes å få en enorm innvirkning på fremtidens arbeidshverdag. Utviklingen går mot en retning der jobber som tidligere har blitt gjort av mennesker muligens erstattes av maskiner. Kan en slik utvikling resultere i færre arbeidsplasser og dermed true fremtidige kommunikatører?

Automatisering fører ikke nødvendigvis til færre arbeidsplasser. Selv om noen jobber trolig forsvinner, åpner det igjen dører for nye yrker. Teknologiske endringer er ikke til å unngå, så det gjelder å gjøre teknologien til fordel og ta del i utviklingen.

Nye titler

Om 10 år kan vi se for oss at jobbtitler vi kjenner til får nytt innhold ved at det legges til “digital” i tittelen, som for eksempel digitale rådgivere, digitale veiledere og digitale PR-ansvarlige. Det er allerede et stort behov for digital kompetanse og datakunnskap i kommunikasjonsbransjer, så store deler av fremtidige arbeidsoppgaver vil trolig foregå digitalt.

Det er en definisjonsproblematikk i kommunikasjonsbransjen i dag, og mange av titlene er overlappende. Kommunikatører, informasjonsarbeidere og kommunikasjonsrådgivere utfører som oftest samme type arbeid selv om de har ulike titler. Kan det være at fremtiden i større grad byr på en felles betegnelse for dette arbeidet?

Samfunnet er hele tiden i endring, og det finnes ingen fasit på hvordan kommunikasjonsbransjens fremtid ser ut. Kanskje maskiner overtar deler av arbeidet, som videre åpner dører for nye yrker i bransjen? Kanskje bilder og videoinnhold erstatter den tradisjonelle teksten? Arbeidet med å fremme bedrifters omdømme kommer uansett til å være kommunikasjonsbransjens kjerneoppgave frem i tid, selv om samfunnet i større grad er digitalisert.