Hvorfor engasjere seg i Rhetorica?

  1. Learning by doing: Rhetorica en fin plass å trene seg før det virkelige arbeidslivet begynner. Det er mange kommunikasjonsrelaterte oppgaver å boltre seg i. Noen jobber med sosiale medier, markedsføring, foto og design. Andre planlegger og gjennomfører Fagdagen, mens andre igjen pønsker ut sosiale og hyggelige arrangementer. Her er det noe for alle og det man ikke kan, kan man lære seg.
  2. Sosialt: Det å jobbe sammen om et felles prosjekt skaper samhold. I Rhetorica treffer man studenter fra alle årstrinn, fra årsstudium, bachelor, bredde og masterutdanningen. Vi har minst en ting til felles; vi er alle kommunikasjonsstudenter. Det er et godt utgangspunkt for å knytte kontakt.
  3. Dele kompetanse: Alle kommunikasjonsstudentene sitter på forskjellige ferdigheter og erfaringer. I Rhetorica kommer disse ferdighetene fellesskapet til gode. Noen er flinke fotografer, noen kan InDesign, noen kan lage film og noen er ypperlige tekstforfattere. Noen er festens midtpunkt, mens andre er gode til å se og ta vare andre mennesker. Vi trenger alle typer mennesker med ulike ferdigheter i linjeforeningen.
  4. Nettverksbygging: I kommunikasjonsbransjen er kontakter veldig viktig. Mange av jobbene blir ikke lagt ut, de blir gitt til bekjente. Derfor er det viktig å komme seg ut av forelesningssalen og studenthybelen og begynne å snakke med folk. Dette kan Rhetorica hjelpe med. Noen tips til å bygge nettverk er å hilse på foredragsholdere på workshops og under Fagdagen. Snakk med forelesere, de har stor kompetanse og et stort nettverk. Bli medlem i Kommunikasjonsforeningen (det er gratis for studenter). Følg med på for eksempel Markedsføringsforeningen eller Næringsforeningen om det er noen kurs som kan være relevante for utdanningen. Her møter man folk fra bransjen.
  5. Engasjement: Arbeidsgivere er ikke så opptatt av karakterer, de ser gjerne på hva du har bedrevet tiden med utenom å studere. De er opptatt av dine interesser, hvem du er som person og hva du kan bidra med på arbeidsplassen. Rhetorica er en fin treningsarena. Dette er et engasjement som du kan skrive på CV-en. Når du kommer på jobbintervju kan du fortelle om hva du bidro med i linjeforeningen og det vil bare telle positivt.
  6. Nye muligheter: Engasjement generelt kan åpne nye dører. Kanskje starter du som et medlem som kommer på sosiale arrangementer, etterhvert blir du med i et av utvalgene og kanskje du til slutt havner i styret. Her har man stor mulighet til å påvirke Rhetoricas fremtid. Man lærer å planlegge, samarbeide og jobbe mot et felles mål. Det er flere historier om tidligere Rhetorica-medlemmer som har fått jobb som følge av deltagelse i linjeforeningen. Det er en unik mulighet til å knytte bånd med arbeidslivet og med andre kommunikasjonsstudenter. Kanskje det er noen av de menneskene du møter i Rhetorica som har et godt jobbtilbud til deg senere i livet. 🙂