Kommunikasjonsstudier

Campus Kristiansand

På campus Kristiansand finner du blant annet Master i samfunnskommunikasjon, Bachelor i kommunikasjon og medier, bachelor i kommunikasjon og medieproduksjon, samt årsstudier i tilsvarende. Campus Kristiansand har ulike fasiliteter som du som kommunikasjonsstudent kan dra nytte av.

  •  Tv- og fotostudio
  • Multimedierom
  • Datalab

Det finnes en rekke ulike kommunikasjonsretninger ved Universitetet i Agder, både på årsstudium-, bachelor- og masternivå;

Kommunikasjon – årsstudium og bachelor

På dette studiet har en to muligheter, enten tekst- og medieanalyse eller visuelle medier. Studiet gir en innføring i sentrale emner innen kommunikasjonsfaget. Her er fokuset på samspillet mellom språklige, teknologiske og kulturelle faktorer. Gjennom studiet får en både teoretisk og praktisk kompetanse, og etter endt bachelorgrad vil en være kvalifisert til en rekke jobber innen kommunikasjon og formidling gjennom medier.

Samfunnskommunikasjon – master.

Dette utdanningsprogrammet gir studentene utdypende kunnskaper om forbindelsen og interaksjonen mellom kultur og samfunn på den ene siden og næringsliv på den andre. Grunnet at bedrifter og organisasjoner stadig er mer avhengige av velfungerende kommunikasjon med samfunnet rundt, trengs det stadig flere med kompetanse innen dette feltet. Det som gjør dette utdanningsprogrammet unikt er det at alle studentene får prøvd seg i praksis i seks uker i en relevant bedrift eller organisasjon. Etter endt studie vil jobber innen kommunikasjon og kommunikasjonsledelse være aktuelle. En vil også ha relevant bakgrunn for jobb innen blant annet mediesektoren.