Nye Veier AS – høst ’17

Tekst: Arne Borgersen || 28.12.2017   Foto:  Nils Bernt Rinde

Mandag 11. september møtte jeg spent opp på hovedkontoret til Nye Veier AS. Jeg ble tildelt kontorplass og tok en hilserunde samt innføring i kommunikasjonsdokumenter og medieanalyser.

Fra venstre: Nils Bernt Rinde kommunikasjonsrådgiver E39 Sørvest, Imi Vegge, kommunikasjonsrådgiver E18 Sørøst og Arne Borgersen.

Det finnes ikke en egen kommunikasjonsavdeling i Nye Veier. På grunn av selskapets slanke struktur er det en kommunikasjonssjef som sitter på hovedkontoret på Tangen, Christian Altmann. Kommunikasjonssjefen har ikke noen direkte under seg (utenom undertegnede), men leder et kommunikasjonsteam som består av en kommunikasjonsrådgiver for hvert av prosjektene. Kommunikasjonen i Nye Veier er veldig viktig.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene i Nye Veier var varierte. For det første var det viktig for kommunikasjonsteamet at jeg ble med å utarbeide nye nettsider for Nye Veier. Sammen med kommunikasjonsteamet var jeg med på Skype-møter og fysiske møter om nettsiden og nye løsninger i forbindelse med kommunikasjon som Nye Veier vurderer å ta i bruk. I tillegg til nettside lagde jeg presentasjoner og grafisk fremvisning av skadestatistikk. Jeg var også fotograf på Nye Veiers Leverandørkonferanse 2017 på Oslo Plaza og på befaring av utbyggingsområdet E18 Longum. Jeg kom også med egne forslag med arbeid jeg kunne gjøre når jeg var ferdig med oppgavene mine.

Det ble seks utrolig morsomme og interessante uker.

Praksis gir kunnskap og motivasjon
Helhetlig så har jeg hatt et utrolig flott praksisopphold i Nye Veier. Det gikk ikke en dag uten at jeg følte meg velkommen til en arbeidsplass med en flott samling av mennesker. Kommunikasjonsteamet i seg selv er også en veldig hyggelig gjeng med godt kompetente mennesker. Jeg har lært mye og tar med meg kunnskapen om både kommunikasjon og hvordan arbeidslivet er videre i livet. Jeg ser virkelig utbyttet av å ha praksis. Det gir kunnskap, motivasjon for videre studie og kanskje kan det være en døråpner hvis man er flink og viser engasjement og arbeidsvilje. Er man hyggelig og ordentlig møter man hyggelig mennesker tilbake. Jeg føler jeg har vært ydmyk, men likevel prøvd å være litt frempå, spørre og har ”vokst” underveis i praksisoppholdet. Noen perioder skjer det mye, i andre skjer det mindre. Sånn er også virkeligheten i arbeidslivet. Derfor passet jeg på å være selvdrivende og heller ta initiativ til å komme med forlag til oppgaver jeg kunne ta, og det har gitt resultater etter endt praksis. Derfor var det gøy at jeg i siste uke av praksisen ble tilbudt midlertidig ansettelse i Nye Veier med en stilling på 20% som kommunikasjonsmedarbeider ved siden av studiene.

Jeg fikk være med E39 kontoret på befaring på 18 Tvedestrand-Arendal.

En god praksis
Det ble seks utrolig morsomme og interessante uker. Jeg følte meg veldig velkommen og godt mottatt av de ansatte. Jeg har fått lov til å bli en del av Nye Veier og det har jeg satt veldig pris på. Gjennom praksisoppholdet har jeg blitt kjent med flere innenfor virksomheten og fått bekreftet at det er et kommunikasjonsarbeid innenfor den offentlige samfunnsnytten jeg ønsker å ende opp med. Praksisoppholdet i Nye Veier vil også benyttes som grunnlag for masteravhandlingen.