Ordkraft, Kristiansand – høst ’14

Skrevet av masterstudent | Fredric Hestenes Arnoulin

Min praksis hos Ordkraft

I seks uker har jeg vært utplassert i Ordkraft . Det er et lite kommunikasjonsbyrå i Kristiansand med fire ansatte som har spesialisert seg på omdømmebygging og kommunikasjon. Når jeg først ble utplassert i Ordkraft var jeg svært spent på hva arbeidsoppgavene kom til å være. Jeg visste svært lite om hva en rådgiver i et kommunikasjonsbyrå gjorde i praksis.

Gjengen i Ordkraft
Gjengen i Ordkraft

Arbeidsoppgavene mine var varierte. Målet var at jeg skulle få oppgaver tilsvarende det en rådgiver i et byrå kan få. Jeg fikk selv definere arbeidsoppgavene mine, og jeg hadde mye frihet til å selv forme arbeidsdagen.

Jeg hadde to prosjekter jeg jobbet med gjennom oppholdet mitt der. Det første var et oppdrag jeg tok for Stiftelsen Arkivet. De trengte hjelp til å kartlegge hvordan stiftelsen kunne få mer finansiering. Mye av arbeidet gikk til kartlegging gjennom telefonintervjuer, møter og selvstendig research, for så å gi dem noen fornuftige råd om veien videre.

Ordkraft er opptatt av at valgene de tar er basert på fakta og jobber mye med analyser. Derfor passet det meg bra at det andre prosjektet mitt var å utforme og sende ut en spørreundersøkelse. Formålet var å undersøke ledere sitt forhold til kommunikasjon, og hvilken kjennskap de hadde til kommunikasjonsmiljøet i Agder. Her gikk mye av tiden til å formulere gode spørsmål og velge ut respondenter.

Utenom dette fikk jeg delta i interne prosesser og i møter med flere kunder. Jeg har vært med på kreative prosesser, som å finne ut av nye navn til nye virksomheter, og utforme kommunikasjonsstrategier.

Oppholdet mitt har vært en veldig fin opplevelse som har gitt mersmak. Jeg ble godt tatt vare på og jeg trivdes med menneskene som jobbet der. Det var et fint sted å være praktikant på.