Samfunnsansvar

Fagdagen 2020 går av staben tirsdag 11. februar med samfunnsansvar som årets tema. Men hva rommer egentlig dette begrepet? Mange tenker kanskje først og fremst på miljø, og hvilke tiltak en virksomhet gjør knyttet til dette. 

Samfunnsansvar, altså å ta ansvar for samfunnet, handler om ganske mye. Områdene samfunnsansvar dekker er:

  • Menneskerettigheter
  • Miljø
  • Arbeidsliv
  • Forretningsmessig integritet
  • Omgivelser/samfunn/verden

Bedriftenes samfunnsansvar handler i hovedsak om hvordan bedriften opptrer i samfunnet, hvordan den ivaretar de overnevnte punktene, og om verdiskapning. Det er mange måter å jobbe med samfunnsansvar på, og dette vil vi lære mer om da Kripos, Strømmestiftelsen, influenser Espen Hilton, Datatilsynet og Agder Energi tar turen til B1 007 på Fagdagen. 

Les mer om samfunnsansvar…

Regjeringen.no: Næringslivets samfunnsansvar
Ledernytt.no: Samfunnsansvar