Stavanger Kommune – høst ’14

Skrevet av masterstudent | Vegard Terøy

Kommunal kommunikasjon

Praksisperioden nærmer seg slutten. Så langt har tilværelsen i Stavanger kommunes kommunikasjonsavdeling bevist at livet som byråkrat er langt fra grått.

Kommuner assosieres ofte med grå strietapet, grå dresser, grå bygninger, grå arbeidsoppgaver med påfølgende grå hår, og sort kaffe. Bare sistnevnte har vist seg å være riktig. Dagene som kommunikasjonsbyråkrat kan best beskrives som varierte. I en så stor organisasjonen får man virkelig bruk for hele kommunikasjonsregisteret. Overraskende mange av de tungt fordøyde pensumsidene har glimret med sin relevans i løpet av disse ukene.

Kommunens kommunikatører har nok å henge fingrene i. Fra kontoret mitt i toppen av rådhuset har jeg vært vitne til at folk stormer hit og dit – stadig på farten mot nye, spennende oppgaver. Kommunikasjonsrådgiverne verdsettes og brukes aktivt – både sentralt og ute i de ulike fagavdelingene. Tekster skal språkvaskes, pressekonferanser skal arrangeres, budskap må formuleres, bilder må knipses, journalister må håndteres, kampanjer skal klekkes ut og strategier må legges. Det er gøy å se hvor stor rolle kommunikasjonsrådgiverne spiller!

Så hva i alle dager har jeg holdt på med? Alt fra å ta bilder til en lanseringskampanje for en tømmekalender-app fra renovasjonsavdelingen, til å være med og revidere kommunens strategi for sosiale medier. Jeg har gjennomført analyser, observert politiske møter, bidratt til kampanjer, redigert nettsider og skrevet saker for intranett og internett. (Jeg skal ikke nekte for at det var hyggelig å se egne artikler havne på trykk i Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis, etter først å ha blitt publisert på kommunens hjemmeside). Dessuten fikk jeg være vitne til Ola Thunes foredrag for bystyret, og det medieskapte spetakkelet som fulgte. Jeg har også blitt kjent med kommunens klarspråkprosjekt, som jeg må si er et fantastisk tiltak.

Jeg kan anbefale neste års masterstudenter å prøve praksislykken i en kommune. Offentlig forvaltning byr nemlig på en rekke interessante utfordringer. Spennvidden i arbeidsoppgaver er stor, dessuten er det både spennende og utfordrende å drive kommunikasjonsarbeid i krysningspunktet mellom politikk, administrasjon og innbyggere.

Til slutt vil jeg berømme gjengen i kommunikasjonsavdelingen, og alle de andre ansatte i Stavanger kommune. Jeg ble tatt godt imot, selv om jeg kom inn i en ekstremt hektisk periode. Stavanger kommune er en stor organisasjon, men likevel har jeg kommet på hils med både den ene og den andre. Ikke har jeg fått noen grå hår heller!