Styremedlemmenes oppgaver

Stillingsbeskrivelser:

Leder: Leder er ansvarlig for den daglige driften av foreningen og har det overordnede organiseringsansvaret. Dette innebærer blant annet ansvar for styremøter, fellesmøter og oppfølging av disse. Han/hun er ansvarlig for at styret og utvalgene samlet arbeider for målene som er vedtatt, at kommunikasjonsflyten er god og at samarbeidet går bra. Lederen skal også koordinere utvalgenes aktivitet og være behjelpelig med utføring av oppgaver. Som leder skal man også følge opp og kytte nye kontakter på Universitetet og i næringslivet på Agder. Dette gjøres i samarbeid med de andre styremedlemmene. Leder stiller på STA sine fellesrådsmøter (med mindre vara innkalles) og bygger nettverk blant relevante linjeforeninger som kan føre til samarbeid. Som leder må man ha god evne til å holde oversikt og struktur over foreningens aktiviteter. Lederen skal være en ressursperson som driver foreningen fremover,  er utadvendt, styrker samholdet og som skaper entusiasme.

Nestleder: Assisterer lederen i sitt arbeid, overtar ansvaret over foreningen når lederen blir forhindret. Har ansvar for å oppdatere og følge opp fristliste samt aktivitetsrapport. Holde oversikt over aktuelle frister, søknad om penger etc. sammen med den aktuelle utvalgslederen. Skrive referat og holde tiden på alle møter samt booking av rom. Ellers har nestleder et særlig ansvar for å hjelpe til når utvalgene har det travelt og ellers holde oversikt sammen med leder.

IT- og kommunikasjonsansvarlig: IT- og kommunikasjonsansvarlig har hovedsakelig ansvaret for ekstern kommunikasjon og markedsføring. Her skal først og fremst hjemmesiden www.rhetoricauia.no og Rhetoricas profiler på sosiale medier (Facebook, Twitter og Linkedin) oppdateres, driftes og videreutvikles. Dette forutsetter at IT- og kommunikasjonsansvarlig delegerer arbeidsoppgaver innad i utvalget, og engasjerer medlemmene til å utarbeide saker og innhold. I tillegg er vedkommende ansvarlig for Rhetoricamagasinet, som utgis ved semesterstart én gang i året. Her må redaktørrollen inntas, en redaksjon settes sammen, oppgaver delegeres og utgivelsesprosessen styres fra A-Å. Magasinet er av en mer omfattende karakter, der medlemmene i utvalget/redaksjonen – også i Rhetorica generelt, kan bidra med journalistiske artikler. Magasinet ble i 2013 trykket opp i 500 eksemplarer, og blir hovedsakelig brukt som presentasjonsmateriale for Rhetorica. Videre har IT- og kommunikasjonsansvarlig ansvaret for design og produksjon av PR-materiale til Rhetoricas ulike arrangementer og aktiviteter gjennom året.

Økonomiansvarlig: Ansvar for økonomien til organisasjonen, budsjett og regnskap, sponsoravtaler (i samarbeid med nestleder og fag- og næringslivsutvalg).

Velferdsansvarlig: Ansvar for å planlegge og gjennomføre ulike typer sosiale aktiviteter som f. eks rekrutteringsfester, quiz-kvelder og spill-kvelder. Velferdsansvarlig skal også lage budsjett, samt kjøpe inn utstyr og annet til sammenkomstene.

Fag- og næringsansvarlig:  Hovedansvar for å knytte og vedlikeholde kontakten med næringlivet. Dette innebærer ansvaret for Rhetorica sine faglige arrangementer, herunder arrangering av kurs, foredrag og workshops. Skal til gjennomføre undersøkelser blant medlemmene og sørge for at det faglige tilbudet alltid samsvarer best mulig med etterspørselen hos studentene.